Gruppmedlemmar i Magnuson Group

Ann Magnuson

Kontakt:

E-post:  Ann.Magnuson@kemi.uu.se
Telefon: 018-471 6582
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress:  Box 523, 75120 Uppsala
  • Åsa Söderberg, doktorand