Ann Magnuson Group

Från: Raleiras et al. (2016) Energy & Environmental Sience, 9: 581-594.

Vi studerar biofysiska och biokemiska egenskaper hos hydrogenasenzymer och hos membranproteiner i fotosyntesen. Vi använder spektroskopiska metoder, till exempel EPR, för att bland annat analysera hur egenskaperna hos komponenter i elektronöverföringskedjan påverkas av deras kemiska omgivning. Genom att analysera de grundläggande egenskaperna hos enzymerna kan vi förstå deras fysiologiska roll men även hur vi kan modifiera dem till vår fördel.

Forskningsprojekt i Magnuson Group

  • Redox tuning in NiFe-hydrogenases
  • Alternative forms of Photosystem I
  • Membrane proteomics in heterocysts

Gruppmedlemmar i Magnuson Group

Ann Magnuson

Kontakt:

E-post:  Ann.Magnuson@kemi.uu.se
Telefon: 018-471 6582
Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, 75120 Uppsala
Postadress:  Box 523, 75120 Uppsala
  • Åsa Söderberg, doktorand

Senast uppdaterad: 2022-09-29