Forskningsprojekt i Marcus Lundbergs grupp

Våra forskningsprojekt ingår i "Consortium for theoretical x-ray science" (Konsortium för teoretisk röntgenvetenskap på svenska), där vi utvecklar metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning. 

På denna sida ges en lite mer kortfattad beskrivning av våra projekt. För en mer detaljerad beskrivning hänvisar vi till den engelska versionen av sidan.

Analys av röntgenspektra från enzymer och katalysatorer

I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på att tolka experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning. Experimenten utförs på avancerade röntgenljuskäller t ex den kommande synkrotronljusanläggningar Max IV i Lund eller frielektronlasern LCLS på Stanford.

Delar av projektet är sker inom ramen för Consortium for Theoretical X-ray Science (CoTXS) som är ett samarbete mellan sju forskningsgrupper på KTH, Linköpings universitet, Stockholms universitet och Uppsala universitet. CoTXS finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Projektmedlemmar: Erik Källman, Mickaël Delcey, Marcus Lundberg

Till toppen av sidan

Spektrum från resonans oelastisk röntgenspridning.

Mekanismer för vätgas och syrgasutveckling

Solenergi kan i framtiden bli den viktigaste källan till vår energiförsörjning. Ett problem är dock att solens strålning varierar med årstid, väder och tid på dygnet. Energisystem med stor andel solenergi måste därför kunna lagra energin för mörkare tider. En möjlighet är att direkt omvandla solenergin till kemisk energi i bränslen, t ex vätgas eller metanol, ett system som påminner om växternas fotosyntes. Det kräver dock effektiva katalysatorer, och de syntetiska katalysatorer som finns idag är inte tillräckligt effektiva och bryts dessutom ned alldeles för lätt. För att bygga bättre katalysatorer vill vi på detaljerad nivå kunna studera dess struktur och egenskaper.

Projektmedlemmar: Meiyuan Guo, Nessima Salhi, Marcus Lundberg

Till toppen av sidan

Syreutvecklingskomplex i fotosystem II.

Modeller för att studera reaktioner i enzymer

Enzymer fungerar bättre än många syntetiska katalysatorer, men det är inte helt klart varifrån de får sin aktivitet. Målet med vår forskning är därför att klargöra hur enzymerna underlättar och kontrollerar kemiska reaktioner. Det kan ge inspiration för utveckling av nya katalysatorer.

Vi är intresserade av rollerna för enzymets samtliga delar, men de kvantmekaniska metoder som behövs för att studera metallcentret tar för lång tid för att kunna användas på hela proteinet. Istället delar vi upp vårt system i olika delar där effekten från omgivande atomer analyseras med molekylmekanik som är en mycket snabbare metod.

Projektmedlemmar: Nathalie Proos-Vedin, Marcus Lundberg.

Till toppen av sidan

Flerskalig modell av metallenzym.
Senast uppdaterad: 2021-02-08