Modellering av katalys med övergångsmetaller - Marcus Lundberg

Molekylär orbital i enzymaktiv plats.

Det långsiktiga målet för forskningen är att förstå hur katalysatorer fungerar ner på atom och elektronnivå. Ett viktigt område är katalysatorer som effektivt kan framställa bränslen, t ex vätgas, med hjälp av solenergi. För många reaktioner innehåller de mest effektiva katalysatorerna en eller flera övergångsmetaller som mangan, järn eller koppar. För att förstå hur de fungerar behöver vi studera dess struktur på elektronnivå. En möjlighet är att använda röntgenljus från starka röntgenkällor som synkrotronljusanläggningar Max IV i Lund eller frielektronlasern LCLS på Stanford.

Forskningsledare: Marcus Lundberg

Publikationer inom området

Vår pågående forskning

Spektrum från resonans av oelastisk röntgenspridning.

Analys av röntgenspektra från enzymer och katalysatorer 
I det här projektet utvecklar vi metoder för att tolka röntgenspektra på system med övergångsmetaller. Särskilt fokus läggs på experimentella metoder som kan användas för att studera enzymer och katalysatorer i lösning. (...)

Syreutvecklingskomplex i fotosystem II.

Mekanismer för vätgas och syrgasutveckling 
För att på ett effektivt sätt skapa bränslen från solen behövs effektiva och stabila katalysatorer. Vi analyserar reaktionernas mekanismer för att kunna ge förslag hur katalysatorerna skall förbättras. (...)

Flerskalig modell av metallenzym.

Modeller för att studera reaktioner i enzymer 
Enzymer fungerar bättre än många syntetiska katalysatorer, men det är inte helt klart varifrån de får sin aktivitet. De är svåra att modellera eftersom de är så stora och ett sätt att få noggranna resultat är att kombinera olika beräkningsmetoder. (...)

Arbeta med oss

Är du intresserad av att förstå katalysatorer och enzym? Hos oss finns det alltid möjligheter att göra examensarbete på kandidat eller masternivå. Just nu har vi inga doktorand eller post-doc tjänster lediga men om du är intresserad kan du själv söka individuell finansiering.

Senast uppdaterad: 2022-09-29