Pågående forskningsprojekt inom Lands Grupp

Biodiversitet hos kolmonoxiddehydrogenaser

NiFe-kolmonoxiddehydrogenas (NiFe-CODH) är ett uråldrigt enzym som katalyserar den reversibla omvandlingen mellan koldioxid och kolmonoxid. Detta enzym spelar en avgörande roll i många anaeroba organismer både för kolfixering och energiomvandling. CODH tillhör en enzymfamilj med stor mångfald och stora delar av dess fylogenetiska träd utgör fortfarande outforskat territorium. I detta projekt använder vi bioinformatik för att identifiera intressanta gener följt av biokemisk och biofysisk karakterisering av nya CODH.

Alternativ evolution av metallenzymer

I detta projekt kombinerar vi evolutionär rekonstruktion och riktad evolution för att styra in evolverbara förfäder till dagens enzymer i alternativa evolutionära riktningar. Detta med syftet att utveckla förbättrade enzymer med ökad aktivitet och stabilitet som passar i industriella applikationer. Med detta tillvägagångssätt ämnar vi även att förändra andra viktiga parametrar som katalytisk selektivitet och reaktionsspecificitet.

Senast uppdaterad: 2022-10-10