Land Grupp

Landgruppen fokuserar på upptäckt och modifiering av redoxaktiva metallenzymer. Vår forskning är interdisciplinär och kombinerar proteinmodifiering, bio-oorganisk kemi och biofysik på enzymer som katalyserar miljörelevanta reaktioner.

Vårt labb huserar en oavbruten anaerob plattform för screening av enzymbibliotek som möjliggör riktad evolution av syrekänsliga enzymer. Detta innefattar förmågan att anaerobt utföra proteinuttryck, cellskörd och spektrofotometrisk analys.

Mer om våra pågående projekt.

Senast uppdaterad: 2022-10-10