Välkommen till Berggrengruppen

Schematisk bild av H-klustret, det aktiva sätet i [FeFe] hydrogenas.

Berggrengruppen arbetar inom bio-oorganisk kemi och biofysik, och täcker ett brett spektrum av ämnen relaterade till metallproteiner och deras kofaktorer. Arbetet karakteriseras av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som kombinerar synteskemi med klassiska biokemiska och biofysikaliska tekniker. Tonvikten ligger på att förstå samspelet mellan peptiden och den oorganiska kofaktorn i det aktiva sätet, samt att visa på hur denna kunskap kan användas i (bio-)teknologiska tillämpningar. 

Mer information om våra pågående projekt.

Jobba hos oss

Om du är intresserad av vår grupp tveka inte att kontakta oss. Ansökningar från intresserade studenter (doktorander, masterstudenter, etc.) och PostDocs är alltid välkomna!

Kontakta oss för mer information

Vår forskning finansieras av:

Senast uppdaterad: 2024-03-19