Kontaktinformation för Berggrengruppen

Dr. Gustav Berggren

E-mail: gustav.berggren@kemi.uu.se

Telefon: +46 (0)18 471 65 95

Postadress: 
Uppsala Universitet
Institutionen för kemi - Ångströmlaboratoriet,
Molekylär biomimetik och Molekylär oorganisk kemi
Box 523
SE-751 20 Uppsala
Sverige

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Polacksbacken