Våra forskningsprojekt i Berggrengruppen

Artificiell aktivering av enzymer

Särskilt fokus läggs på [FeFe]-hydrogenaser (HydA), där vi nyligen utvecklat en metod där syntetiska analoger av enzymets metallorganiska kofaktor kan introduceras antingen direkt i apo-formen av enzymet eller i mognadsmaskineriet. Nu drar vi nytta av denna metod för att studera mekanismen och mognadsprocessen för enzymet, samt utveckla tekniska applikationer där HydA ersätter platina för (foto-)elektroproduktion av vätgas. 

Ribonukleotidreduktas (RNR)

Dessa enzymer studeras för att förstå hur Mn- och Fe-joner inkorporeras i det aktiva sätet.

Modellsystem

Parallellt med arbetet på enzymer framställer vi även biomimetiska molekyler med målet att skapa minimala, rent syntetiska, enzymer.

Mer information om det projekten finns att läsa på den engelska sidan.