Ett bildspel av olika kemiska modellstrukturer.

Molekylär Biomimetik

Biomimetik (eller biomimikry / biomimik) är teknik som imiterar modeller, system och element i naturen för att lösa komplexa mänskliga problem.

Om molekylär biomimetik och vår forskning

I molekylär biomimetik studerar vi viktiga biologiska reaktioner ner till molekylnivå för att kunna använda samma principer för att uveckla metoder för hållbar produktion av solbränslen och -kemikalier. 

Vårt forskningsprogram har en stor bredd av ämnen och tekniker, och består därför av två enheter: Biofysikalisk och bio-oorganisk kemi (BBC) samt Mikrobiell kemi (MC), med varsitt forskarutbildningsämne: Kemi med inriktning mot molekylär biomimetik, och Kemi med intriktning mot mikrobiell kemi.

Biomimetik är ett växande forskningsområde där forskare använder sig av naturens beprövade material, strukturer, processer och organisationsprinciper, för att främja utvecklingen av ett mer hållbart samhälle. Vi är särskilt intresserade av artificiell fotosyntes, ett område där man vill efterhärma strukturerna, funktionerna och produkterna från den naturliga fotosyntesen. Webbsidan för Centrum för Artificiell Fotosyntes (solarfuels.se) har mer information om vårt arbete inom detta område (på engelska).

Mer information

Gruppfoto av forskningsprogrammet

Forskargrupperna inom molekylär biomimetik

Biofysikalisk och
bio-oorganisk kemi

Mikrobiell kemi

Senast uppdaterad: 2022-10-26