StemTherapy - Stamceller för regenerativ medicin

De senaste årens forskning på stamceller har öppnat upp nya möjligheter inom naturvetenskap och medicin med hopp om nya metoder att återställa funktionen hos skadad vävnad genom att byta ut döda eller skadade celler mot nya, friska celler. Detta är i princip möjligt då stamceller har en förmåga att obegränsat förnya sig själva och differentiera till övriga celltyper i våra kroppar, men i praktiken finns stora utmaningar innan det kan appliceras på patienter. Då skulle svåra sjukdomstillstånd, såsom diabetes, ryggmärgsskador, brännskador och ledinflammation, kunna behandlas och botas.

StemTherapy, som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala och Lunds universitet, har som mål att stödja överföringen av grundläggande stamcellsforskning till nya botemedel, behandlingar och diagnostikmetoder. Vi har i vår forskning tidigare tagit fram injicerbara material som kan attrahera kroppens egna stamceller. I den injicerade matrisen kan sedan dessa celler växa till och differentiera, vilket har använts för att bilda benvävnad, komplett med blodkärl, i djurstudier och i människa. Denna kunskap kring material och matriser som kan hålla implanterade celler vid liv under en första kritisk period efter implantationen är central för att uppnå målen inom StemTherapy. Detta omfattar bland annat snabb och effektiv tillväxt av blodkärl för cellernas försörjning av syre och näring samt borttransport av avfallsprodukter. Genom att föra samman starka kompetenser inom stamcellsbiologi och klinisk cellterapi med våra kunskaper kring biomaterial kan nya genombrott nås för att lösa stora hälsoproblem, med fokus på diabetes, stroke och blodsjukdomar.

Senast uppdaterad: 2021-04-06