Biodesign - Rationell design av bioaktiva material för vävnadsregenerering

När skadad vävnad repareras så sker detta på likartade sätt oavsett vilken vävnad som skadats. På samma sätt leder läkning genom ärrbildning till liknande nedsättning av vävnadens funktion oavsett var det sker. Sådan ärrbildning är idag ett stort problem när användningen av nya biomaterial ska överföras från laboratoriet till djurförsök och slutligen till klinik. Utvecklingen av nya terapeutiska biomaterial har också blivit allt mer komplex genom tekniska framsteg och en strävan att mer och mer efterlikna naturliga biologiska strukturer. Sammantaget har detta lett till att det tar lång tid och är dyrt att ta fram nya biomaterial. En bidragande anledning till detta är kraven på omfattande djurförsök för att studera och dokumentera materialens funktion.

I projektet BIODESIGN används i stället en modulär arbetsmetod för design och utveckling av nya regenerativa biomaterial för att tillgodose önskemål avseende materialens immunologiska, mekaniska och inflammatoriska egenskaper. Tillsammans med utvecklingen av laboratorietester som effektivt kan förutsäga hur materialen kommer att bete sig i djurförsök, tillåter detta en mer effektiv utvecklingsprocess av nya, innovativa terapeutiska biomaterial. På så sätt kan tiden, kostnaden och mängden djurförsök som krävs för att ta nya material och behandlingsmetoder från laboratoriet till kliniken avsevärt minskas.

BIODESIGN är ett stort internationellt projekt med finansiering från EU:s sjunde ramprogram och koordineras av Professor Jöns Hilborn på Polymerkemi. För mer information, kontakta projektets RTD-koordinator Sonya Piskounova.

Läs mer här: http://www.biodesign.eu.com

Senast uppdaterad: 2021-04-06