Forskningsprojekt inom makromolekylär kemi

AngioScaff: Bioaktiva och bioresponsiva material för att främja nybildning av blodkärl

För att kunna utnyttja den fulla potentialen i vävnadsregenerering och regenerativ medicin så syftar projektet AngioScaff till att utveckla nya biomaterial med hänsyn tagna till biologiska designprinciper. Vår del i projektet går ut på att utveckla material baserade på den naturliga polysackariden hyaluronsyra. Genom AngioScaff förs vår kunskap om biomaterialsyntes samman med kunskap om de biologiska förutsättningarna för angiogenes för att på så sätt skapa nya behandlingsmetoder som effektivt utnyttjar den mänskliga kroppens egen förmåga till läkning.

Läs mer om AngioScaff: Bioaktiva och bioresponsiva material för att främja nybildning av blodkärl.

StemTherapy: Stamceller för regenerativ medicin

De senaste årens forskning på stamceller har öppnat upp nya möjligheter inom naturvetenskap och medicin med hopp om nya metoder att återställa funktionen hos skadad vävnad genom att byta ut döda och skadade celler mot nya, friska celler. StemTherapy, som är ett samarbetsprojekt mellan Uppsala och Lunds universitet, har som mål att stödja överföringen av grundläggande stamcellsforskning till nya botemedel, behandlingar och diagnostikmetoder. Genom att föra samman starka kompetenser inom stamcellsbiologi och klinisk cellterapi med våra kunskaper kring biomaterial kan nya genombrott nås för att lösa stora hälsoproblem, med fokus på diabetes, stroke och blodsjukdomar.

Läs mer om StemTherapy: Stamceller för regenerativ medicin

Injicerbara biomedicinska material

I utvecklingen av nästa generations biomaterial strävas efter att efterlikna den reglerande förmågan hos den naturliga extracellulära matrisen. Genom att skapa en tredimensionell omgivning som efterliknar den extracellulära matrisen är det möjligt att styra cellers tillväxt och beteende. Vi har utvecklat geler baserade på hyaluronsyra som bildas på under en minut genom blandning av två komponenter i vattenlösning. För att vidareutveckla dessa material syftar detta projekt, som är finansierat av Vetenskapsrådet, till att utveckla syntetiska strategier för att funktionalisera hyaluronsyra med reaktiva grupper och terapeutiska substanser för att skapa nya bioaktiva geler och terapeutiska material.

Läs mer om Injicerbara biomedicinska material

BIODESIGN: Rationell design av bioaktiva material för vävnadsregenerering

I projektet BIODESIGN används i stället en modulär arbetsmetod för design och utveckling av nya regenerativa biomaterial för att tillgodose önskemål avseende materialens immunologiska, mekaniska och inflammatoriska egenskaper. Tillsammans med utvecklingen av laboratorietester som effektivt kan förutsäga hur materialen kommer att bete sig i djurförsök, tillåter detta en mer effektiv utvecklingsprocess av nya, innovativa terapeutiska biomaterial. På så sätt kan tiden, kostnaden och mängden djurförsök som krävs för att ta nya material och behandlingsmetoder från laboratoriet till kliniken avsevärt minskas.

Läs mer om BIODESIGN: Rationell design av bioaktiva material för vävnadsregenerering

Senast uppdaterad: 2022-01-03