Tim Melander Bowdens forskargrupp

Forskningen i min grupp fokuserar på syntetiska strategier och materialkaraktärisering av funktionella polymerer. Material som kombinerar makromolekylära egenskaper med egenskaperna hos mindre molekyler.

Mer information på engelska