Oommen Vargheses grupp

En bild som illustrerar gränssnittet mellan organisk kemi, cell- och molekylärbiologi och medicin.

Vår forskning fokuserar på att förverkliga den transformerande kraften i kemi i gränssnittet mellan cell- och molekylärbiologi och medicin. Vi strävar efter att utveckla protein- och genbaserad medicin och utforska Life Science kvantitativa förståelse med hjälp av kemiska principer. Vår ambition är att utnyttja syntetisk organisk kemi för att tillverka nya material och terapeutiska nukleinsyror att omvandla medicin som lätt kan överföras i djurmodeller och kanske för klinisk tillämpning. Vår huvudsakliga forskningsintresse är organisk kemi, kemisk biologi, biomaterial, syntetisk biologi, regenerativ medicin och cancermedicin.

Mer information på engelska

Forskningsintressen

Våra huvudsakliga forskningsintressen är organisk kemi, kemisk biologi, biomaterial, syntetisk biologi, regenerativ medicin och anticancerterapi. 

Senast uppdaterad: 2021-11-22