Forskargrupper inom makromolekylär kemi

Varghese forskningsbildOommen Vargheses forskargrupp

Vår forskning fokuserar på att förverkliga den transformerande kraften i kemi i gränssnittet mellan cell- och molekylärbiologi och medicin. Vi strävar efter att utveckla protein- och genbaserad medicin och utforska Life Science kvantitativa förståelse med hjälp av kemiska principer. 
 

Melander-Bowden forskningsbildTim Melander Bowdens forskargrupp 

Vår forskning fokuserar på syntetiska strategier och materialkaraktärisering av funktionella polymerer. Material som kombinerar makromolekylära egenskaper med egenskaperna hos mindre molekyler. 

 

Jöns Hilborns forskargrupp

(Ingen forskningsgruppsida finns tillgänglig f.n.) Se Jöns forskningsprofil för mer information om hans forskning.

Senast uppdaterad: 2022-01-03