Utbildning inom fysikalisk kemi

Du kan läsa kurser i fysikalisk kemi både inom kandidatprogrammet i kemi och civilingenjörsprogrammet i kemiteknik. Vårt masterprogram i kemi har även en särskild inriktning mot fysikalisk kemi. Som fysikalisk kemist är det bra att också läsa kurser i matematik och fysik.

Rekommenderade valbara kurser på kemikandidat­programmet är: Grundläggande beräkningskemi, 5 hp (1KB206)Kemisk Fysik, 10 hp (1KB700), Yt- och kolloidkemi, 10 hp (1KB303) och Elektrokemi, 5 hp (1KB204), samt de valbara kurserna i matematik och beräkningsvetenskap.

För mer information se Kemiska sektionens utbildningssidor.

Examensarbete

Om du är intresserad av att göra ett examensarbete inom fysikalisk kemi, kontakta forskningsledaren för det forskningsområde/projekt som intresserar dig! 

Inspirationsföreläsning i fysikalisk kemi

"Varför fysikaliska kemister vet i princip allt"

En föreläsning med Prof. Leif Hammarström.