Solceller

Ett kollage av solcellsbilder.

Solceller har fått ett stort genombrott i samhället under de senaste 5-10 åren, då marknaden har växt med hela 50 % per år. Solceller av kisel är de som dominerar idag. Vi forskar på alternativa solceller som kan tillverkas med enklare och billigare metoder. Dels gäller det s.k. Grätzelceller, där molekylära färgämnen fästs på mycket tunna och porösa skikt av billiga halvledarmaterial. Dels gäller det Perovskit-material, som nyligen fått ett forskningsgenombrott som effektiva omvandlare av solenergi på labskala. Vi gör också grundläggande studier av molekylära mekanismer i solcellssystemen för att kunna förstå deras funktion i detalj och kunna utveckla celler som omvandlar solenergin mer effektivt genom nya fysikaliska koncept.

Senast uppdaterad: 2022-09-21