Kemisk dynamik

Kemisk dynamik handlar om rörelser hos molekyler och molekylära system. Dessa rörelser styr kemiska reaktioner och fysikaliska processer. Rörelserna kan vara mycket snabba som molekylära vibrationer, elektronöverföringar i solceller eller bindingar som bryts i en kemisk reaktion. De mycket snabba processerna studerar vi fotokemiskt, med lasersystem som ger korta laserpulser, på femto-sekundsskalan (10-15 s). En del av studierna görs vid de nya och avancerade s.k. fri-elektronlasrarna - stora anläggningar som idag endast finns en i Kalifornien och en i Japan. Där kan man kombinera synligt ljus och röntgenljus för att följa energitillstånd och strukturdynamik hos all från små molekyler till stora biomolekyler.

Rörelserna kan också vara relativt långsamma, t.ex. små molekyler som rör sig i en gel. En gel är ett mjukt material som t.ex. gelatin. Hur snabbt en gel sväller eller krymper är viktigt för att t.ex. kunna använda små gelpartiklar för att kapsla in läkemedelsmolekyler som sedan kan frisättas då partiklarna sväller  vid ett visst pH eller en viss salthalt. Dessa processer kan även studeras med datorsimuleringar, där man kan undersöka vilka specifika egenskaper hos gelen som är viktigast för en viss tillämpning.