Victor Gray Group - Exciting Molecules

När en molekyl eller ett material absorberar ljus bildas ett exciterat tillstånd, vi studerar hur de exciterade tillstånden med hjälp av spektroskopiska tekniker som transient absorption och fluorescence spektroskopi. Ett exciterat tillstånd kan tillexempel överföras till en annan molekyl (energiöverföring) eller donera en elektron/hål och bilda ett laddningsseparerat tillstånd. Andra fascinerande möjligheter är splittringen (fission) av ett exciterat tillstånd till två exciterade tillstånd med lägre energi, eller hopslagningen av två exciterade tillstånd till ett exciterat tillstånd med högre energi. 

De exciterade tillståndens dynamik är central i många applikationer, från solenergi och fotokatalys till ljusemission och detektion. Genom att förstå dynamiken av de exciterade tillstånden kan vi utveckla nya förbättrade material till dessa applikationer. Vi framställer också ofta materialen själva för att designa dem till specifika applikationer.

Forskningen inom Gray Group

Två områden som gruppen forskar på är:

Singlet fission

Singlet fission är en process som sker i vissa organiska molekyler där ett singletexciterat tillstånd splittras till två tripletexciterade tillstånd på olika molekyler. På detta sätt kan den absorberade fotonenergin delas i två. Om singlet fission används med solceller kan effektiviteten av solcellen ökas genom att använda den energirika delen av solljuset mer effektivt.

Fotonupkonvertering

Processen som slår ihop energin av två fotoner till en foton av högre energi kallas fotonupkonvertering. Fotonupkonvertering kan ske genom en process som kallas triplet-triplet annihilering, vilket är den omvända reaktionen av singlet fission. Här kombineras energin av två tripletexciterade tillstånd till ett singletexciterat tillstånd med högre energi. Med fotonupkonvertering kan fotoner som inte annars absorberas av materialet bli tillgängliga, på så sätt kan t. ex. solceller eller fotokatalytiska processer bli mer effektiva.

Mer information

Om du vill veta mer om forskningen inom Gray Group, se gruppens externa hemsida för mer information (på engelska):

www.excitingmolecules.com 

Senast uppdaterad: 2022-08-17