Starla Glover Group

Bioinspirerade strategier för soldriven produktion av bränsle och råvaror

Att göra energi och kemiska resurser hållbara, koldioxidneutrala och giftfria i global skala är en enorm utmaning, något som vi måste inse för att mildra antropogena föroreningar och klimatförändringar. Utvecklingen av katalysatorer för att producera energilagringsmolekyler och/eller kemiska råvaror som uppfyller ovanstående krav skulle representera ett stort steg i rätt riktning.

Forskningen inom Glover-gruppen syftar till att utveckla nya ljusaktiverade katalysatorsystem för att producera solbränslen och kemiska råvaror. Vi är även intresserade av att förstå katalys på mekanistisk nivå för att informera om hur man bäst kan göra nya system mer robusta och effektiva.