Medarbetare i Lomoth-gruppen

Forskningsledare

Gruppmedlemmar

Tidigare medarbetare

  • Nidhi Kaul (doktorand)
  • Alenka Krizan (M.Sc. uppsatsarbete)
  • Shihuai Wang (doktorand)
  • Lea Hohman (M.Sc. uppsatsarbete)
  • Alexander Aster (M.Sc. uppsatsarbete)
  • Mohammad Mirmohades (doktorand)
  • Reuben Jane (PostDoc)
  • George Tsekouras (PostDoc)

PostDoc-stipendium

Ett PostDoc-stipendium finns tillgängligt för att studera järnkarbenkomplex med hänsyn till komplexens luminiscensegenskaper och reaktivitet i exciterat tillstånd. Projektet kommer att fokusera på elektron- och enegiöverföringsreaktioner med relevans för potentiella tillämpningar vid omvandling av solenergi, fotoredoxkatalys och elektroluminescens. Dessa studier kommer särskilt att involvera elektrokemiska och tidsupplösta laserspektroskopiska metoder. För ytterligare bakgrundsinformation se:

Vi söker en mycket motiverad, självständig och målorienterad kandidat med stark expertis inom fotokemi och tidsupplöst spektroskopi. Ytterligare erfarenhet av elektrokemiska tekniker kommer att vara till nytta. För att ansöka, skicka ett CV och information om forskningsintressen till Reiner Lomoth (reiner.lomoth@kemi.uu.se).

Senast uppdaterad: 2022-02-09