Reiner Lomoth Group

Reiner Lomoths forskning är inriktad på elektronöverföring och kopplade kemiska reaktioner i molekylära system och deras mekanistiska undersökning med spektroskopiska och elektrokemiska metoder. Det mesta av detta arbete utförs inom Konsortiet för Artificiell Fotosyntes som utför grundforskning kring molekylära system för direkt omvandling av solenergi till solbränslen. En stor forskningslinje är utvecklingen av effektiva molekylära katalysatorer för H2 bildning baserad på basmetaller.

En stor del av vår forskning syftar till karakterisering av dessa katalysatorer avseende struktur och reaktivitet av katalytiska intermediat som bidrar till mekanistiskt förståelse och design av förbättrade katalysatorer.

Senast uppdaterad: 2022-08-15