Publikationer av Prof. Tapia-Olivares

En elektronisk bok i kvant-fysikalisk kemi

Quantum Physical Chemsitry - Basic Quantum Mechanics for Process Description

av Orlando Tapia

(Detta är den slutliga versionen av boken. Vem som helst får tillgång till innehållet gratis. Boken är i pdf-format och varje kapitel är inlagt var för sig på grund av storleken.)

Preface and list of content

Chapter 1. Quantum Language in Chemistry

Chapter 2. Basic Quantum Formalism

Chapter 3. Quantum Theory in Space-time I-frames

Chapter 4. Quantum states for simple systems

Chapter 5. Elements of quantum electromagnetism

Chapter 6. Basic Relativistic Quantum Mechanics

Chapter 7. Statistics and quantum molecular issues

Chapter 8. Modulating quantum states: Fence

Chapter 9. Preparing-Detecting-Measuring-Modeling

Publikationer