Michal Maj Group

Laser spectroscopy

Inom forskningen i vår grupp tillämpar vi ultrasnabba multidimensionella laserspektroskopiska tekniker och strukturbiologiska metoder, såsom kryogen elektronmikroskopi, i sökandet efter svar på grundläggande frågor inom kemi och biofysik.

Mer information hittar du också på vår externa hemsida: www.majgroup.net

Forskningsprojekt i vår grupp

Molekylernas struktur och funktion bestäms till stor del av hur deras kemiska bindningar rör sig och interagerar med varandra. Kemiska bindningar är dynamiska enheter som uppvisar kollektiva strukturella förändringar på tidsskalor så korta som en biljondels sekund. 

De ultrakorta pulsade lasrarna som används i vårt laboratorium är designade för att observera sådana snabba händelser, både under jämviktsförhållanden och efter en omedelbar yttre störning. Våra forskningsintressen inom gruppen är mångskiftande och täcker ett brett spektrum av ämnen på både molekylär och cellulär nivå, med ett stort fokus på att förstå både strukturen och dynamiken hos de studerade molekylerna.

​Information om respektive forskningsprojekt hittar du via länkarna i listan här bredvid, som går till den engelska delen av vår hemsida.

Senast uppdaterad: 2024-02-27