Populärvetenskaplig presentation

Vad är obligatoriskt?

Som del i webbsamordningsarbetet har det beslutats att alla institutionens- och forskargruppers webbplatser ska innehålla en populärvetenskaplig presentation. Forskningsprogram/avdelningar som valt att inte presentera forskargrupper med egna webbplatser ska istället en populärvetenskaplig presentation på programmets/avdelningens webbplats. Man kan förstås också välja att ha populärvetenskaplig presentation både på programmets/avdelningens och på forskargruppers webbplatser. Det är bara obligatoriskt att ta fram populärvetenskapliga presentationer på svenska, men de kan med fördel också översättas till engelska för att locka utländska studenter.
 

Primär målgrupp

Den primära målgruppen för de populärvetenskapliga presentationerna är presumtiva studenter och dessa texters svårhetsgrad ska därmed anpassas för att en gymnasist på ett naturvetenskapligt program kan förstå. Syftet är att väcka nyfikenhet och inspirera genom att ge en lättillgänglig introduktion till forskningsområdet.
 

Vad ska texten omfatta?

Försök ge en bild av bredden av den forskning som äger rum och ge exempel. Välj gärna ut det som är lättast att skriva populärvetenskapligt om och skriv lite mer om det. Försök förklara även den forskning som ligger långt ifrån tillämpning.
 

Visa bilder!

Se till att hitta bilder som illustrerar forskningsområdet. Gärna bilder som underlättar förståelsen och/eller som utgör ett förtydligande exempel.
 

Utnyttja och länka till publicerade populärvetenskapliga artiklar

Om det skrivits populärt om forskningen i media så kan de vara en bra inspirationskälla när du ska skriva populärvetenskapligt. Du kanske hittar formuleringar du kan låna eller bra sätt att förklara eller undvika invecklade termer. Du kan också tillhandahålla länkar till särskilt bra eller relevanta artiklar, ljud- och videoklipp. Det är däremot inte rekommenderat att använda en dylik artikel som sin populärvetenskapliga presentation eftersom den kanske inte är tillräckligt heltäckande för att belysa hela forskningsområdet.