Leif Hammarström Group

Hammarström-gruppen arbetar med mekanistiska studier av artificiell fotosyntes, med hjälp av laserspektroskopi, fotokemisk och elektrokemiska metoder. Vi är en del av det svenska konsortiet för artificiell fotosyntes. Våra studier fokuserar på design och studier av molekylära system för att styra den fotoinducerad elektronöverföringen och proton-kopplade elektronöverföringen, och för att koppla fotoinducerad laddningsseparation till flerelektrons-reaktioner.

Leif Hammarström är koordinator för EU-projektet SoFiA, Soap film artificial photosynthesis.

Läs vår nya artikel om Proton-kopplad energiöverföring i Science: "Proton-coupled energy transfer in molecular triads”.

Forskningsprojekt

Välkommen till Leif Hammarströms forskargrupp, till höger ser du beskrivningar av våra olika forskningsprojekt. Dessa finns endast tillgängliga på engelska.

Vi studerar syntetiska katalysatorer för H2-produktion och vattendelning för att förstå den katalytiska cykeln. Genom en kombination av spektroskopiska, fotokemiska och elektrokemiska metoder fångar vi mellanformerna och kan studera kritiska reaktionssteg. Vi använder ofta ett biomimetisk tillvägagångssätt där våra resultat på syntetiska modellsystem kan jämföras med dess biologiska motsvarigheter. 

Vi studerar elektronöverföringsdynamik i färgämnessensiterade fotoceller av p-typ material (t.ex. NiO). De öppnar för möjligheten att använda tandem-solceller för höga fotospänningsenheter och för solbränslengenerering med molekylära katalysatorer, där H2-produktion och vattendelning förekommer i separata halvcellsreaktioner.

Senast uppdaterad: 2022-08-19