Populärvetenskaplig presentation

Idag är huvuddelen av den energi som används i vårt samhälle fortfarande från fossila bränslen, som olja, naturgas och kol. På grund av de begränsade tillgångarna på fossila bränslen och det ökade energibehovet, har vi förstått att det är dags att utveckla och använda hållbara och förnybara energikällor. Jämfört med den bioenergi samt vind- och vattenkraftbaserade energi som används i vårt samhälle är solenergi mycket mer kraftfull och riklig. Att omvandla solenergi till elektricitet med hjälp av solceller och omvandla solenergi till bränsle (CO, format, etc.) med solbränsleenheter är två strategier för att utnyttja solens ljus.