Tians forskargrupp - Molekylära enheter för för artificiell fotosyntes

En molekylär enhet för fotosyntes

Molekylär enheter för solcell, solbränslen och solkemikalier

Att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier är en viktig strategi för att utnyttja solenergin. Vår grupps forskning fokuserar främst på utveckling och studier av nya organiska material och använder dem på molekylära enheter för omvandling och lagring av solenergi. Forskningsprojekten i vår grupp innefattar:

  1. Polymera nano-fotokatalysatorer
  2. Vattenspjälkning och CO2-reducering
  3. Solida p-typ mesoporösa halvledarsolceller
  4. Halvledargränssnitt

Följ oss på Twitter: @tian_lab.

Vi har nära samarbeten med The Center of Artificial Photosynthesis och Center of Molecular Devicels.

Senast uppdaterad: 2024-04-22