Tians forskargrupp - Molekylära enheter för artificiell fotosyntes

En molekylär enheten för fotosyntes

Molekylärsensibiliserade mesoporösa elektroder används för att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier.

Att konvertera solljus till el, bränsle och kemikalier är en viktig strategi för att utnyttja solenergin. Vår grupps forskning fokuserar främst på utveckling och studier av nya material som används i konstgjorda molekylära enheter för omvandling och lagring av solenergi. Forskningsprojekten i vår grupp innefattar:

  1. Polymera nano-fotokatalysatorer
  2. Vattensklyvning och CO2-reducering
  3. Solida p-typ mesoporösa halvledarsolceller
  4. Halvledargränssnitt

Följ oss på Twitter: @tian_lab.

Vi har nära samarbeten med The Center of Artificial Photosynthesis och Center of Molecular Devicels.

Senast uppdaterad: 2022-08-19