Publikationer av Göran Rämme

Göran publicerade följande böcker om experiment med såpfilmer och såpbubblor:


Soap bubbles in art and education 

Textbook: Soup bubbles in art and education

Publicerad av Science Culture Technology Publishing, Singapore, 1998.

ISBN 981-04-0648-7

Det första kapitlet i denna bok handlar om mångsidig användning av såpfilmer och såpbubblor i undervisning i naturvetenskap på alla utbildningsnivåer.
 


Experiments with soap bubbles and soap films

Textbook: Experiments with soap bubbles and soap filmsTryckt av Kopieringshörnan AB, Uppsala, 2006

ISBN 91-631-6999-1

Denna bok från 2006 innehåller en mer utförlig beskrivning av experiment på samma sätt som i den första boken. 


Publikationer (med länk till DiVA)

Senast uppdaterad: 2021-04-26