Om Göran Rämme

Göran Rämme stående inuti en jättesåpbubbla
Göran Rämme 

Curriculum Vitae

Göran Rämme förevisar såpbubblor för barnbarnet Viktor.
Göran med barnbarnet Viktor.
  • Göran Ramme föddes i Åtvidaberg, Sverige 1938.
  • Fil lic vid Uppsala universitet 1966.
  • Postdoktor i fotokemi med inriktning på blixtfotolysteknik vid Rensselaer Polytechnique Institute, Troy NY, USA 1966-1967.
  • Studierektor vid Institutionen för fysikalisk kemi i Uppsala under perioden 1986 -1995.
  • Pensionerad lektor vid Institutionen för kemi - Ångström, Uppsala Universitet, 2005-2021.
  • Särskilda forskningsintressen: ytkemi, särskilt såpfilmer och såpbubblor och utveckling av läromedel. 
Senast uppdaterad: 2021-04-26