Göran Rämme om sina forskningsintressen

"Användningen av såpafilm och såpbubblor i naturvetenskaplig utbildning ger en rad fördelar. Experiment av detta slag kan illustrera vetenskapliga principer och kan användas för att simulera ett antal yt- och gränsfenomen inom olika områden av naturvetenskapen. Utgångsmaterialen är oftast billiga och lättillgängliga och variationen i applikationerna är många. Dessutom är en annan fördel att experimenten är säkra om man vidtar normala försiktighetsåtgärder. Experiment med såpafilmer och såpbubblor har också förmågan att överbrygga konst och vetenskap och kan användas både som underhållning, utbildning och för vetenskapliga ändamål.

Mitt omfattande arbete med såpafilmer och såpbubblor har under många år fokuserat på utveckling och förbättringar av experiment med såpafilmer och -bubblor och jag har arbetat för en ökad användning i den vetenskapliga undervisningen på alla nivåer.

Jag har hållit många föredrag på temat under årens lopp för en bred publik, både nationellt och internationellt." 

Se Publikationer för information om publicerade böcker med såpbubbelexperiment. 

Senast uppdaterad: 2021-04-26