Gerrit Boschloo Group

Färgämnessentiserade solceller i form av ett antal olikfärgade glasbitar i en petriskål.

Molekylära och perovskitsolceller

Gerrit Boschloos grupp forskar på grundläggande aspekter av färgämne-sensitiserade solceller (DSC för dye-sensitized solar cells) och perovskitsolceller (PSC). Båda teknikerna kan minska kostnader för solceller. Det behövs dock ytterligare forskning eftersom dessa komplexa system inte är väl förstådda. DSC byggs på nanostrukturerade metalloxidelektroder ytmodifierad med organiska färgmolekyler, vilket leder till solceller som kan ha alla regnbågens färger. Genom noggrann design av den molekylära struktur av färgämne och redoxmediator eller hålledare kan mycket effektiva solceller skapas. Sedan 2012 forskar gruppen också på PSC, som är baserad på hybrid (organiskt-oorganiskt) perovskit halvledarmaterial. PSC är den nyaste solcellstekniken med en verkningsgrad av mer än 25%. Många aspekter av PSC, såsom stabilitet och jonkonduktivitet, behöver ytterligare forskning. 

Forskningsprojekt

(Information om forskningsprojekten finns f.n. endast på engelska.) 

En modell av Perovskit kristallstruktur.
Senast uppdaterad: 2021-08-23