Soldriven hybridlastbil från Scania revolutionerar transportsektorn (Finanstid)

2023-08-31

"En banbrytande teknologisk framsteg har tagit plats på de svenska vägarna när Scania, i samarbete med flera ledande aktörer, introducerar en soldriven hybridlastbil som genom solceller på släpets tak och sidor genererar egen el. Detta experiment, som förväntas markant minska både driftkostnader och utsläpp, representerar ett framsteg i riktning mot ett mer hållbart transportsystem."

Länk till artikeln i Finanstid.

Nyheter om projektet i media

Senast uppdaterad: 2021-03-11