Följ hur det går för vår lastbil med solceller

Trailer med solcellspanel

Förbränning av fossila bränslen orsakar utsläpp av koldioxid (CO2), vilket i sin tur påverkar klimatet negativt genom global uppvärmning. En stor del av de fossila bränslen som förbränns kan härledas till transportsektorn. Att driva fordon delvis med el från solceller skulle kunna minska de direkta CO2-utsläppen från transportsektorn.

På denna sida går det att följa hur mycket solenergi som genereras av solcellerna på lastbilen i projektet när lastbilen är i drift, och hur mycket mindre CO2-utsläpp lastbilen har jämfört med den tidigare lastbilen som användes för samma ändamål. 

Solenergiproduktion

Mängden solenergi som genereras av solcellerna på lastbilen när lastbilen är i drift: 

Sol-symbol

Koldioxid-utsläpp

Mängden CO2-utsläpp jämfört med motsvarande lastbil utan solceller: 

CO2
Senast uppdaterad: 2021-09-13