Den pågående byggnationen av lastbilen

Lastbilen kommer att konstrueras och byggas under 2021 och våren 2022 för att sedan testas på testbana från sommaren 2022, och sedan testas i kommersiell drift under sommaren 2023. På den här sidan kommer du att kunna följa det pågående arbetet med konstruktionen. 

2023-04-19

Lastbilen har testats

Lastbilen med solceller på hela trailern har testats på testbana under en längre tid. 

2022-04-28

Byggnation av elektronik och elsystem med batterier till trailern

CAD-bild på installation i trailern till höger.

2022-03-22

Monteringen av solpanelerna är nu klar

Lastbild täckt av solpaneler.

2022-03-16

Montering av solpaneler

Montering av ca 115 m2 solpaneler på tak och sidor av trailer. 

Solpaneler på hela trailern.Solpaneler på hela trailern.

2021-03-03

Trailer på väg

Trailern med de första solpanelerna monterade på väg till drifttest i Avesta. 

Lastbilstrailer på väg

2021-02-25

Montering av solpaneler

Bilder från monteringen av de första solpanelerna på trailern i Eksjö. 

De första solpanelerna på lastbilen.

De första solpanelerna på lastbilen.

2021-02-01

Trailern är klar

Trailern som ska användas.

Trailern är nu klar för att användas i projektet. Först kommer vi att montera en solpanel på varje sida, testa att monteringen fungerar och pröva hur stor solenergiproduktionen blir för en panel. I höst kommer vi sedan att montera solpaneler på hela sidorna och taket av trailern och montera batterier i trailern. 

Senast uppdaterad: 2023-04-19