Lastbilen med solceller testas i trafik.

Solceller på lastbilar

- för miljövänliga transporter.

Om lastbilsprojektet

En av de största utmaningarna idag är att minska utsläppen av CO2 från fossila bränslen för att minska klimatpåverkan, och i Sverige används en stor del av de fossila bränslena för att driva transporter. Målet i det här projektet är att utveckla nya system med moderna solceller på lastbilar för att minska utsläppen av koldioxid från transporter och för balansering av elnätet.

I projektet kommer aktörer hela vägen från forskning (Uppsala Universitet), fordonstillverkare (Scania), trailertillverkare (MT Eksjö), solcellstillverkare (Midsummer), energibolag (Dalakraft) och användare (Ernsts Express) att samverka för en ny generation lastbilar där solenergi direkt kan minska CO2-utsläppen. 

Solenergiproduktion

Under 2024 kommer vi att följa solenergiproduktionen och reducerat CO2 utsläpp när den är i drift. 

Senast uppdaterad: 2024-02-14