Forskningsprojekt inom Erik Johanssons grupp

  • Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter (Se nedan.)  
  • Perovskitsolceller
  • Kvantpricksolceller
  • Bly-fria perovskitsolceller
  • Byggnadsintegrerade solceller
  • Solceller för transporter (Rapport om projektet.
  • Förstudie om solceller på fartyg för minskad miljö- och klimatpåverkan från sjötransporter.

Solceller på lastbilar för miljövänliga transporter

En av de största utmaningarna idag är att minska utsläppen av CO2 från fossila bränslen för att minska klimatpåverkan, och i Sverige används en stor del av de fossila bränslena för att driva transporter. Målet i det här projektet är att utveckla nya system med moderna solceller på lastbilar för att minska utsläppen av koldioxid från transporter och för balansering av elnätet.

Mer information om projektet.

Lastbil med solceller
Senast uppdaterad: 2022-03-28