Christer Elvingson Group

Vår forskning syftar både till att hitta nya och effektivare beräkningsmetoder för studier av komplexa kolloidala och polymera material, samt användningen av dessa metoder för att förklara och förutsäga egenskaper hos sådana system. I samarbete med både experimentella och teoretiska grupper är verksamheten främst inriktad mot ytegenskaper hos polymera material samt transport av nanopartiklar och makromolekyler i geler. Vi undersöker speciellt hur strukturen och dynamiken hos gelfibrerna i ett nätverk påverkar transportegenskaperna av molekyler och partiklar genom gelen.

Om du är nyfiken och vill gå lite mer på djupet kan du läsa om våra pågående forskningsprojekt som vi beskrivit på engelska.