Bilden visar ett flödesschema för hur en artificiell fotosyntes fungerar

Fysikalisk kemi

Inom fysikalisk kemi använder man fysikaliska modeller och metoder för att förklara och studera kemiska fenomen på molekylnivå. Vi arbetar med både grundläggande och målinriktad forskning kring kemisk dynamik och solenergiomvandling.

Senast uppdaterad: 2024-02-27