Forskare framför en röntgenfotoelektronspektroskopi-apparat, en s.k. XPS.

Forskning

Här hittar du information om den forskning vi bedriver på Institutionen för kemi - Ångström. 

Vår forskning på kemi - Ångström

Forskningen hos oss på Institutionen för kemi - Ångström inkluderar bl.a. utveckling av förnyelsebara energikällor och energibärare. Forskningsområdet har en särskild position i Uppsala och omfattar solceller, artificiell fotosyntes, väteproduktion, bränsleceller, biodrivmedel från biomassa och smartare batterier. Världsledande forskningssamarbeten kartlägger strukturen hos metaller och kemiska föreningar, inklusive dem med unik katalytisk aktivitet, elektrisk konduktivitet och med förmåga att lagra energi som bidrar till framtidens hållbara energisystem. 

Förutom energirelaterad forskning utvecklar institutionen också kemi för biomaterial och läkemedel för medicinska behandlingar. Denna forskning bedrivs genom nära nationella och internationella samarbeten med andra universitet, kliniker, läkemedelsföretag och tillsynsmyndigheter som främjar tvärvetenskaplig forskning för kliniska tillämpningar. Nuvarande applikationer inkluderar polymera biomaterial för behandling av hornhinneblindhet, benreparation, förebyggande av hjärtsvikt och utveckling av nya kemiskt modifierade oligonukleotidläkemedel och leveranssystem, t.ex. för behandling av hjärncancer.

Institutionen är organiserad i sex olika forskningsprogram:

De specifika forskningsinriktningarna i de olika forskningsprogrammen har utvecklats över tid, som en följd av institutionens och programmens strategier, tillgängliga resurser och forskarnas intressen. Institutionen uppmuntrar etableringen av nya forskningsinriktningar när de passar in i forskningsprogrammens strategiska mål och nödvändiga resurser finns tillgängliga.

Senast uppdaterad: 2022-01-03