Uppsala universitet i Almedalen

  • Date: –16:45
  • Location: Almedalen, Visby
  • Lecturer: Anders Hagfeldt, Göran Svensson, Patrick Prax, Swaminathan Ramanathan med flera.
  • Contact person: Petra Lindberg
  • Seminarium

Hållbarhet, energi och Östersjön är några av de ämnen som forskare från Uppsala universitet kommer att prata om under Almedalsveckan.

Se hela Uppsala universitets program på Almedalsveckans webbplats.

Följ Uppsala universitets seminarier via direktsändning på webben.

08:30 - 09:30 Klimatförändringar på land och till havs

Klimatförändringarna är här och påverkar alla samhällen på olika sätt. Regnet kommer mer oregelbundet. Hur få vattnet att räcka till för alla behov? Havet påverkas av klimatet. Hur hanterar vi det? Nedslag i lokala anpassningar och lösningar.

Kontaktperson: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitet.


09:30 - 10:30 Torget Kliniska prövningar i vården – hur gör vi det?

Hur kan vägen mellan forskning och patientnytta kortas? De bästa lösningarna för patienten uppkommer när de forskas fram i verkliga miljöer, ur verkliga behov. Därför måste förutsättningarna för kliniska prövningar i vården bli de bästa.

Kontaktperson: Mathias Hallberg, Uppsala Universitet, Eva Tiensuu Janson, Uppsala universitet.

10:00 - 12:00 Fallande gymnasiebehörighet - vilka insatser görs/görs inte?

Den fallande gymnasiebehörigheten är ett växande samhällsproblem i Sverige. Lovskola är tänkt att hjälpa elever uppnå behörighet till ett nationellt program i gymnasieskolan. Det väcker frågan - Räcker det eller borde fler insatser göras?

Kontaktperson: Carina Lindström, Uppsala universitet.


10:00 - 10:30 The antidote to fake news and Propaganda? Critical media literacy in a time of crisis

Democracy needs open and honest discussion. However, in today’s digital media system people disagree about basic facts, are falling victim to propaganda and are getting radicalized.

Kontaktperson: Patrick Prax, Uppsala universitet

10:00 - 10:30 Esports as sport and culture: What do we know and what should we do

Esports and it status in Sweidish society has been a hot button issue for years. Is esports a kind of sports or culture? Should we support it? Regulate it? At stake is not only the growth on an industry, but also the democratic inclusion of the next generation and the basis of participatory culture.

Kontaktperson: Patrick Prax, Uppsala universitet

10:00 - 10:45 Sillens och sillfiskets framtid i Östersjön

Nedgången för Östersjöns sillbestånd utgör inte längre en risk, utan ett nödläge. Vilken är artens roll i ekosystemet? Vilken betydelse har fisket för livsmedelssäkerheten? Finns det juridiska hinder för att flytta ut trålgränsen och hur vill de politiska partierna hantera situationen?

Kontaktperson: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitet.,
Lisa Bergqvist, Stockholms universitets Östersjöcentrum.

12.00-13.00 Välfärdsteknik - en kommunal ödesfråga?

Välfärdsteknik står i centrum när Sveriges kommuner ska ta hand om allt fler äldre och personer med funktionsnedsättning. Vård och omsorg måste digitaliseras med individen i centrum. För att lyckas måste vi innovera verksamheterna och lyckas med implementeringen av tekniken.

Kontaktperson: Kristin Blom, Uppsala universitet.

12:15 - 13:00 Blå mat– vilka förutsättningar finns för hållbar blå mat från Östersjön och på land?

För att klara framtidens matförsörjning behöver vi äta mer hållbar sjömat, både från havet och genom vattenbruk på land. Vilka förutsättningar krävs för hållbar mat från Östersjön? 

Kontaktpersoner: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitetJohan C Thorburn, Blå mat - centrum för framtidens sjömat.

13:00 - 13:30 Gaming to save the world? The potential of games to lead to a brighter future

Games and gaming can be a force for good in the world. Games and gaming are frequently presented in a somewhat negative light in public debate. From game addiction to violence, consequences of gaming are frequently seen critically. But can games lead to a brighter future? 

Kontaktperson: Patrick Prax, Uppsala universitet.
 

13:30 - 14:15 Havsvindkraft och dess betydelse för miljö och klimat

Förnybar energi som havsvindkraft har stora nationella och globala fördelar när den ersätter fossileldade kraftverk, samt möjliggör användning av elbaserade och andra klimatneutrala transporter och industriprocesser. Samtidigt innebär bland annat konstruktionsprocessen påfrestningar på miljön.

Kontaktpersoner: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitet, Kaj Sandart, Hallvarsson & Halvarsson.

14:00 - 15:00 How can technology collaborations help us build a more sustainable planet

Technological advancements aimed at recycling an regenerating our planet’s resources are crucial. They also need to be shared. How can tech collaborations towards reducing our carbon footprint enable us to build better for the future generations? 

Kontaktperson: Swaminathan Ramanathan, Uppsala universitet, Owe Ronström, Uppsala universitet.

14:45 - 15:30 Havsbaserad vindkraft - möjligheter för Östersjön, klimatet och sysselsättningen på Gotland

Det finns många ansökningar för att etablera havsbaserad vindkraft runt Gotland. Genomförs dessa projekt kommer Gotland att kunna bli självförsörjande på elektricitet från att i dag vara beroende av kabeln från fastlandet.

Kontaktpersoner: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitet,
Östen Ekengren, IVL Svenska Miljöinstitutet.

15:00 - 16:00 Torget Juridiken i kriser - hinder eller möjlighet?

Myndigheter och andra offentliga aktörer styrs i kris och krig, precis som under normala förhållanden, av lagar och regler. Coronapandemin och kriget i Ukraina belyser behovet av en genomgripande översyn på det här området. Vilka behov och möjligheter finns att göra lagstiftningen användbar?

Kontaktperson: Olof Wilske, Uppsala universitet.

15:30 - 16:30 Partnerships towards Global Goals - Can Sweden and India show the way?

Global partnerships are a key goal in sustainable development. Multi-stakeholder partnerships among countries, communities, and people help us address issues of equity and access within the sustainability framework. How can Sweden and India partner towards achieving Global Goals? 

Kontaktpersoner: Swaminathan Ramanathan, Uppsala universitet, Owe Ronström, Uppsala universitet.

16:00 - 16:45 E22 Kan hästnäringen rädda Östersjön?

I Sverige finns idag fler hästar än mjölkkor och är en miljöpåverkan att räkna med. Näringsläckaget från hästgårdar bidrar till övergödning i våra sjöar och vattendrag. Hur säkerställer vi att åtgärder mot övergödning på hästgårdar kommer till stånd? 

Kontaktpersoner: Gunilla Rosenqvist, Blått Centrum Gotland/Uppsala universitet,
Mia Sklenar, LIFE IP Rich Waters/Länsstyrelsen i Södermanland.