Kemi på Ångström

Kemi är en viktig nyckel i utveckligen mot ett mer hållbart samhälle. Vi forskar för att hitta lösningar på några av de utmaningar vi ställs inför - genom att utveckla nästa generations batterier, effektivare solceller, miljövänligare vätgas, och att hitta material som kan ersätta kritiska grundämnen.

Plugga kemi

Har du fantasi, är du nyfiken och kreativ? Då har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Den som är mer teoretiskt lagd kan designa molekyler i den digitala världen.  

Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

Våra utbildningar

Kvinnliga kemistudenter i laboratorierock och skyddsglasögon.

Forskningen på Kemi - Ångström

Kristina Edström

Möt våra forskare

Hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervjun med Kristina Edström

Inom Institutionen för kemi - Ångström på Uppsala universitet finns det sex olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden inom kemin.

Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet och våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur.

Senast uppdaterad: 2023-09-08