Kemiska sektionen

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus – Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC).

Institutionen för kemi – BMC  fokuserar mer på livsvetenskaperna och Institutionen för kemi – Ångström mer på material och energi.

Läs mer om sektionen

Plugga kemi

Har du fantasi, är du nyfiken och kreativ? Då har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Den som är mer teoretiskt lagd kan designa molekyler i den digitala världen.  

Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

Våra utbildningar 

Några kvinnliga kemistudenter i laboratorierock och skyddsglasögon.

Vår forskning

Kristina Edström

MÖT VÅRA FORSKARE

Hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervjun med Kristina Edström

Inom Kemiska sektionen på Uppsala universitet finns det 10 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden inom kemin.

Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet och våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur.