Kemi

Allt som existerar är kemi - både det som finns naturligt och det som är tillverkat. Ämnet kemi handlar om de ämnen och material vi har omkring oss, hur de är uppbyggda och hur de påverkar varandra. DU är kemi.  

Välkommen till kemi vid Uppsala universitet!

Hos oss på Uppsala universitet hittar du en av landets bästa utbildningar inom kemi - kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till både bred kunskap och spetskompetens.

Forskningsämnena inom kemi hos oss på Uppsala universitet omfattar analytisk kemi, biokemi, fysikalisk kemimakromolekylär kemimolekylär biomimetik, oorganisk kemi, organisk kemi, strukturkemi och syntetisk molekylkemi. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i framstående forskning. Exempelvis syntes av komplexa molekyler, material för katalys, medicinsk användning inom läkemedelsutveckling och förståelse för hjärnans sjukdomar.

Många framstående forskare har varit verksamma inom kemin vid Uppsala universitet, bl.a. Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning ligger bakom metoder för rening och karaktärisering av komplexa material. Idag producerar och studerar vi syntetiska material med olika funktioner, från sådana som härmar fotosyntes hos växter till polymermaterial som kan ersätta skadad mänsklig vävnad.

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus: Institutionen för kemi - Ångström på Ångströmlaboratoriet och Institutionen för kemi - BMC på Biomedicinskt centrum (BMC). Forskningen vid BMC fokuserar mer mot biovetenskap och Ångström mer på material och energi. Du hittar mer information om våra två institutioner på respektive hemsida. 

Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Den tillhör den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten och dess placering på BMC skapar goda förutsättningar till samverkan med den medicinska och farmaceutiska fakulteten.

I vår forskning försöker vi förstå kemin bakom livets mysterier. Genom att utveckla nya metoder för att studera både naturligt förekommande och främmande kemiska ämnen i biologiska system bidrar vi till ökad kunskap om hur olika molekyler samspelar och påverkar levande celler. Vi framställer också nya kemiska ämnen och modifierade biomolekyler med skräddarsydda egenskaper som kan användas för att påverka och studera biologiska processer. Syftet är att förbättra människors hälsa och miljö. En ökad kunskap om hur biologiska system fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen gör att vi till exempel kan förstå orsaken bakom olika sjukdomar och hitta metoder för att diagnosticera och behandla dem. Det ger oss också möjlighet att hitta gröna lösningar på tekniska problem, bland annat genom att byta ut farliga kemikalier mot miljövänliga alternativ och utnyttja biomolekylers naturliga egenskaper i olika kemiska processer.

Kemi - BMC:s hemsida

Institutionen för kemi - Ångström

På Institutionen för kemi på Ångströmlaboratoriet bedriver vi forskning och utbildning inom fysikalisk kemi, makromolekylär kemimolekylär biomimetikoorganisk kemi, syntetisk molekylkemi och strukturkemi.

Kemi är en viktig nyckel i utveckligen mot ett mer hållbart samhälle. På institutionen så försöker vi hitta lösningar på några utav de utmaningar vi ställs inför t.ex. genom att utveckla nästa generations batterier, effektivare solceller, miljövänligare vätgas, och att hitta material som kan ersätta kritiska grundämnen.  

Kemi - Ångström:s hemsida

Plugga kemi i Uppsala

Några kvinnliga kemistudenter i laboratorierock och skyddsglasögon.

Har du fantasi, är du nyfiken och kreativ? Då har kemi många spännande områden att erbjuda. Nya kemiska ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Den som är mer teoretiskt lagd kan designa molekyler i den digitala världen.  

Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

Våra utbildningar 

Forskningen inom kemin

Kristina Edström

MÖT VÅRA FORSKARE

Hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervjun med Kristina Edström

Vår forskning inom kemi vid Uppsala universitet är organiserad i 9 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden: 

Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet och våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur.

Senast uppdaterad: 2023-08-24