Kemiska sektionen

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus – Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC).

Välkommen till den kemiska sektionen!

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens inom exempelvis den för Uppsala unika inriktningen mot kemi för förnyelsebar energi.

Ämnesområdets forskning vid Uppsala universitet omfattar analytisk kemi och biokemi, fysikalisk kemi, molekylär biomimetik, oorganisk kemi, organisk kemi, polymerkemi och strukturkemi. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i framstående forskning inom bland annat syntes av komplexa molekyler och material för katalys såväl som medicinsk användning inom läkemedelsutveckling och förståelse för hjärnans sjukdomar.

Många framstående forskare har verkat vid Uppsala universitet, däribland Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning har bidragit till metoder för upprening och karaktärisering av komplexa material även i ytterst små mängder. Idag produceras och studeras syntetiska material med olika funktion i Uppsala, från sådana som förmår att härma fotosyntesen hos växter till polymermaterial som kan ersätta skadad mänsklig vävnad.

Institutionen för kemi - BMC

Biomedicinskt centrum (BMC)

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi, organisk kemi och delar av fysikaliska kemin vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. 

Forskare vid institutionen för kemi - BMC samarbetar aktivt med personer inom många andra ämnen, företag och organisationer i Sverige och internationellt. De fungerar som expertrådgivare och forskningspartner, och kan ge tillgång till forskningsinfrastruktur.

Kemi BMC:s hemsida

Plugga kemi i Uppsala

Några kvinnliga kemistudenter i laboratorierock och skyddsglasögon.

Har du fantasi, är du nyfiken och kreativ? Då har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Den som är mer teoretiskt lagd kan designa molekyler i den digitala världen.  

Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

Våra utbildningar 

Forskningsprogrammen i kemi

Kristina Edström

MÖT VÅRA FORSKARE

Hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervjun med Kristina Edström

Inom Kemiska sektionen på Uppsala universitet finns det 9 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden inom kemin.

Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet och våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur.