Kemi

Kemiska sektionen vid Uppsala universitet består av två institutioner på två olika campus: Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum (BMC). Forskningen vid BMC fokuserar mer mot biovetenskap och Ångström mer på material och energi.

Institutionen för kemi - BMC

Institutionen för kemi - Ångström

Välkommen till den kemiska sektionen!

Uppsala universitet erbjuder en av landets bästa utbildningar inom kemi, starkt kopplad till världsledande forskning. Undervisningen präglas av ett omfattande kursutbud, en stark forskningsanknytning och en stor andel laborativa moment. Den kreativa och forskningsintensiva miljön bidrar till såväl brett kunnande som spetskompetens inom exempelvis den för Uppsala unika inriktningen mot kemi för förnyelsebar energi.

Ämnesområdets forskning vid Uppsala universitet omfattar analytisk kemi och biokemi, fysikalisk kemi, molekylär biomimetik, oorganisk kemi, organisk kemi, polymerkemi och strukturkemi. Verksamhetens bredd och kompetens avspeglas i framstående forskning inom bland annat syntes av komplexa molekyler och material för katalys såväl som medicinsk användning inom läkemedelsutveckling och förståelse för hjärnans sjukdomar.

Många framstående forskare har verkat vid Uppsala universitet, däribland Nobelpristagarna The Svedberg och Arne Tiselius. Deras forskning har bidragit till metoder för upprening och karaktärisering av komplexa material även i ytterst små mängder. Idag produceras och studeras syntetiska material med olika funktion i Uppsala, från sådana som förmår att härma fotosyntesen hos växter till polymermaterial som kan ersätta skadad mänsklig vävnad.

Institutionen för kemi - BMC

Biomedicinskt centrum (BMC)

Institutionen för kemi - BMC bedriver forskning och utbildning i analytisk kemi, biokemi och organisk kemi. Den tillhör den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten men dess placering på BMC skapar goda förutsättningar till samverkan med den medicinska och farmaceutiska fakulteten.

Institutionen samarbetar även aktivt med andra delar av universitetet, samt med företag och organisationer, såväl i Sverige som internationellt. Institutionens forskare är framgångsrika i olika typer av forskningssamarbeten och bidrar med unika idéer, kreativitet i problemlösning, djup och bred ämneskompetens, samt tillgång till avancerad forskningsinfrastruktur. De är även expertrådgivare och pedagogiska förmedlare av kunskap till allmänheten, via media och populärvetenskaplig litteratur. 

Kemi - BMC:s hemsida

Institutionen för kemi - Ångström

På Ångströmlaboratoriet bedrivs forskning och utbildning i molekylär biomimetik, fysikalisk kemi, oorganisk kemi, syntetisk molekylkemi, strukturkemi och polymerkemi.

Kemi är en viktig nyckel i utveckligen mot ett mer hållbart samhälle. På institutionen så försöker vi hitta lösningar på några utav de utmaningar vi ställs inför genom att bl.a. utveckla nästa generations batterier, effektivare solceller, miljövänligare vätgas, och att hitta material som kan ersätta kritiska grundämnen.  

Kemi - Ångström:s hemsida

Ångströmlaboratoriet

Plugga kemi i Uppsala

Några kvinnliga kemistudenter i laboratorierock och skyddsglasögon.

Har du fantasi, är du nyfiken och kreativ? Då har kemiämnet många spännande områden att erbjuda. Nya ämnen skapas varje dag i hopp om att hitta smartare material, nya mediciner och att få nya insikter om hur naturen fungerar. Den som är mer teoretiskt lagd kan designa molekyler i den digitala världen.  

Den bredd som ryms inom ämnet kemi återspeglas både i kursutbudet och forskningen. Hos oss kan du läsa allt ifrån nybörjarkurser i kemi till avancerade fördjupningskurser inom specialområden, inom både kandidat-, ingenjörs- och masterprogrammen. 

Våra utbildningar 

Forskningen inom kemin

Kristina Edström

MÖT VÅRA FORSKARE

Hon har satt Uppsala universitets batteriforskning på världskartan.
Läs intervjun med Kristina Edström

Vår forskning inom kemi vid Uppsala universitet är organiserad i 9 olika forskningsprogram som fokuserar på olika områden: 

Vi är delaktiga i flera större forskningssamarbeten tillsammans med forskare inom andra institutioner och universitet och våra forskare har tillgång till omfattande infrastruktur.

Senast uppdaterad: 2021-04-06