Kemiska sektionen

Kommande disputationer

  • Room 2001, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala 2018-10-05 kl 10:00

    Jiang, Roger

    Overcoming the Mass Transport Limitations of Dye-Sensitised Solar Cells: Towards highly efficient and robust alternative redox mediator electrolyte DSSCs