Kemiska sektionen

Ämneslärarprogrammet med inriktning kemi för gymnasiet

Läraryrket är ett kreativt arbete med ett stort ansvar. Det du gör som lärare är att lägga grunden för framtidens samhälle. Framtidens naturvetare, ingenjörer och forskare kommer alla att sitta i ditt klassrum.

Lärarutbildningen i kemi har som mål att utbilda lärare som kan förklara kemi på ett begripligt och intresseväckande sätt. Programmet ges av Institutionen för lärarutbildning - men kemikurserna läser du hos oss. 

På den här sidan hittar du information som är specifik för kemi-inriktningen. Generell information om lärarutbildningen med alla dess inriktningar hittar du de centrala utbildningssidorna

Aktuellt

Introduktion

Programupplägg

Dina kemistudier kan se olika ut beroende på om du studerar kemi som ingångs- eller som andra ämne och vilket annat ämne du vill kombinera kemi med. Ämneslärarprogrammet med inriktning kemi har endast antagning till vårterminen.

Alla läser ett basblock i kemi som ges under våren. Under basblocket träffas alla lärarstudenter en gång i veckan för en didaktisk strimma genom hela terminen. Strimman är kopplad till de områden som behandlas under kemikurserna. Därefter finns möjlighet att välja kurser utifrån intresse.

Du kan själv välja de kurser du är intresserad av men kan behöva diskutera hur kurserna går att kombinera till en individuell studieplan med vår studievägledare Sofia Thorselius. De vanligaste ämneskombinationerna är Kemi-Biologi, Kemi-Naturkunskap och Kemi-Matematik. Exempel på hur du kan lägga upp dina studier för dessa kombinationer hittar du längre ner på denna sida.

Lärarprogrammets struktur 

Ämneslärarprogrammets generella struktur ser vanligtvis ut som det angivna kursupplägget på lärarprogramsidan (se länk). Du läser kurserna i ditt ingångsämne före kurserna i biämnet. Termin 3, 7 och 9 är tänkta för specifika lärarkurser (s.k. kärnkurser) som ges vid Fakulteten för utbildningsvetenskaper. 

När du läser Kemi kommer du inte alltid kunna följa den generella planen. Kemikurserna ges oftast bara en gång per år och måste också kombineras på ett vettigt sätt med kurserna från det andra ämnet. Du kanske kommer växla mellan terminer i kemi och ditt andra ämne, och kärnkurserna kan behövas läsa en termin tidigare eller senare.

Kemiinriktningens kurser


A-kurser - endast vårterminen

Rekommenderade B/C-kurser - vårterminen

Rekommenderade B/C-kurser - höstterminen

 • Analytisk kemi I (1KB105), 10 hp
 • Kemididaktik (1KB072), 5 hp
 • Ämnesdidaktiskt projekt (1KB073), 15 hp (OBS! kursen kräver en kärntermin) eller Examensarbete C (Kemi). Båda ges även i sista perioden av vårterminen.

Alternativa B/C-kurser

Kurser på avancerad nivå

 • Kemikurser på avancerad nivå, 15 hp (kontakta studievägledaren för mer information)
 • Självständig arbete i didaktik på avancerad nivå (1KB068), 15 hp eller Projekt i kemi (1KB040), 15 hp

Kärnkurser

A-nivå

 • Ledarskap (4PE002), 10 hp
 • Specialpedagogik (4PE033), 5 hp
 • Kärn-VFU, 5 hp
 • Utbildningens framväxt och villkor (4PE000), 10 hp

B-nivå

 • Ämnes-VFU, 15 hp
 • Lärande och utveckling (4PE001), 10 hp
 • Mångfald och lärande (4PE036), 5 hp

C-nivå

 • Läroplansteori och didaktik (4PE129), 10 hp
 • Bedömning, utvärdering och politisk styrning (4PE046), 10 hp
 • Kärn-VFU, 10 hp

Kurser i ämne 2

Information om kurser i ämne 2 finns på respektive programinriktningssida: Biologi, Matematik och Fysik

Studieplansexempel för populäraste ämneskombinationer

Alla studieplansexempel utom det sista ger alternativet att göra ett Kandidat examensarbete i Kemi. Du kan dock behöva komplettera med mer avancerade kemikurser för att ta ut din eventuella Kandidatexamen i kemi. Kontakta studievägledaren för mer information.

Kemi-Biologi

Kemi-Naturkunskap

Kemi-Matematik