Kemiska sektionen

Kontaktinformation

Kursexpeditionen för kemi

Kursexpeditionen för kemi är belägen dels på BMC, dels på Ångströmlaboratoriet. Genom kursexp@kemi.uu.se kan du komma i kontakt med alla som arbetar där.

Administrativ samordnare: Anette Olsén
Telefon: 018-471 3711
E-post: kursexp@kemi.uu.se 
Fax: 018-471 3705

BMC

Kursadministratör: Eva Ohlsson. Kurser som administreras från BMC
Telefon: 018-471 3670
E-post: kursexp@kemi.uu.se 
Fax: 018-471 3705

Besöksadress: Husargatan 3, BMC, entré A8, plan 1
Besökstider: Inga fasta besökstider utan öppet under kontorstid månd-torsd. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, BMC, Box 576, 751 23 Uppsala

Ångström

Kursadministratör: Cécile Martijn. Kurser som administreras från Ångströmslaboratoriet  OBS! Examensarbete, Projekt i kemi, Forskningspraktik samt kurserna Kemins grunder och principer, Grundläggande kemi och Kemiska principer I administreras även de här.
Telefon: 018-471 3710
E-post: kursexp@kemi.uu.se 

Besöksadress: Lägerhyddsvägen 1, Ångström, Hus 1, plan 2.
Besökstider: Inga fasta besökstider utan öppet under kontorstid månd-fred. Det går även bra att boka tid för besök via e-post.
Postadress: Uppsala universitet, Kursexpeditionen för kemi, Ångströmslaboratoriet, Box 523, 751 20 Uppsala

Studievägledning

Kandidat- och masterprogrammet
Utbytesstudier och internationella studenter
Lärarstudenter som läser kemi

Sofia Thorsélius

Telefon: 018-471 3792
Mobil: 070-167 92 00
E-post: master@chemistry.uu.se eller studievag@kemi.uu.se 

Besöksadress: Kursexpeditionen på BMC, A8:1
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka 
 

Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik

Sonja Droschke och Paula Forslund

Telefon: 018-471 2873 (Sonja) eller 3477 (Paula)
E-post: studievagledare-k@uadm.uu.se

Besöksadress: Ångströmlaboratoriet, rum Å 11211
Tidsbokning: www.teknat.uu.se/boka

Utbildningsansvariga

Ämneskoordinator i kemi
Pia Lindberg

Programansvarig för masterprogrammet i kemi 
Christer Elvingson

Programansvarig för kandidatprogrammet i kemi 
Helena Grennberg

Programansvarig för civilingenjörsprogrammet i kemiteknik 
Mats Boman

Programansvarig för lärarprogrammet i kemi
Anders Thapper

 

Studierektorer


Institutionen för kemi - BMC
Studierektor för grundutbildningen: Francoise Raffalli-Mathieu
Studierektor för doktorandutbildningen: Sara Lind

Institutionen för kemi - Ångström
Studierektorer för grundutbildningen: Felix Ho och Daniel Brandell
Studierektor för doktorandutbildningen: Jöns Hilborn